Pengumuman Akademis

Sosialisasi Topik KA Semester Genap 2023/2024

 
Picture of Nurul Fitria Gandhi ,S.E.
Sosialisasi Topik KA Semester Genap 2023/2024
by Nurul Fitria Gandhi ,S.E. - Monday, 15 January 2024, 7:16 PM
 

Dear Mahasiswa MTI,
Diharapkan kehadirannya pada Sosialisasi Topik KA untuk mahasiswa semester 2,3,4,5 dan 6 yang akan dilaksanakan pada:


Senin, 15 Januari 2024
Waktu             : Pk 19.00-20.15 WIB
Narasumber   : Ibu Betty Purwandari, S.Kom., M.Sc., Ph.D.

Waktu             : Pk 20.15-21.30
Narasumber   : Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS, Ph.D.

Link MS Teams :

 

Selasa, 16 Januari 2024

Waktu           :Pk 19.00-20.15
Narasumber : Alex Ferdinansyah, S.Kom., M.Kom.

Waktu           : Pk 20.15-21.30
Narasumber : Prof. Ir. Eko K. Budiardjo, M.Sc.

Link MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I1YmZiMGUtZWRjNi00MDU5LTk2ZWMtMDI4NmRlMWQyZWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22485d0c2a-b3bc-407c-98fb-825408258656%22%2c%22Oid%22%3a%22168ef35e-e379-40d5-9806-85ffa5d263d3%22%7d

 

Rabu, 17 Januari 2024

Waktu          : Pk 19.00-20.15
Narasumber: Bapak Muhammad Hafizhuddin Hilman, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Waktu          : Pk 20.15-21.30
Narasumber:Bapak Riri Satria, S.Kom., M.M.

Link MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EzOGZmNjYtNjNlZS00ZTQwLWEzZDktNmZlNmQ0MzljMmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22485d0c2a-b3bc-407c-98fb-825408258656%22%2c%22Oid%22%3a%22168ef35e-e379-40d5-9806-85ffa5d263d3%22%7d

 

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

 

Salam,

Sekre MTI

(Edited by Wahyudi Fajar - original submission Monday, 15 January 2024, 7:14 PM)